Aug 4, 2021

OK 便利店:「角落小夥伴」精品換購活動(5/8起)


8月5日早上7時起至9月22日,OK齊齊印會員惠顧每滿$20*,送角落小夥伴e印仔1個,$40送e印仔2個,$60送e印仔3個,如此類推。金會員惠顧每滿$20,更可享額外e印仔多1個。

儲夠e印仔換領角落小夥伴限量精品,數量有限,換完即止。