Jan 24, 2022

Jollibee 快樂蜂:天水圍店 1月25日開幕


首20名惠顧滿$100或以上嘅顧客將會獲得𝙅𝙤𝙡𝙡𝙞𝙗𝙚𝙚索繩袋乙個!

天水圍天瑞路77號天澤商場1樓115A-B舖 (輕鐵天逸站)
1月25日7:30am

*換領禮品數量有限,先到先得,換完即止。