Jan 28, 2022

MOS Burger:強勢回歸 吉列豚漢堡


*吉列豚漢堡於全線MOS Burger、MOS Cafe及MOS Burger express有售(銅鑼灣希慎廣場MOS Burger除外)