Mar 14, 2022

燉奶佬餐廳:第二客小菜半價 / 送泰香飯及滋潤靚湯


今次推出疫情優惠,第二客小菜半價!

另外,仲會送泰香飯及滋潤靚湯!

*大圍分店不適用