Apr 8, 2022

一粥麵:功夫小菜 鮮味龍躉炒西蘭花


功夫小菜配私房靚湯、香飯同茗茶只售$78! 或者配埋滋補花膠雲吞原隻雞鍋+2碗香飯同茗茶都只係$138。