Jun 28, 2022

吉野家:吉仔卡「早餐優惠企劃」(29/6起)


吉野家由29/6起推出吉仔卡「早餐優惠企劃」,只需要$100就可以享用總值超過$190嘅食品,包括5份早餐同1份野菜煎雞丼(大盛)!

吉仔卡數量有限

* 圖片只供參考 | 指定分店供應 | 優惠受條款及細則約束