Jun 15, 2022

大家樂:招牌焗素肉醬意粉/招牌焗素豬扒飯 減$5(至16/5)


即日至6月16號,凡購買「招牌焗素肉醬意粉」或「招牌焗素豬扒飯」,出示優惠二維碼即減$5。