Jun 10, 2022

美心MX:旺角西洋菜街店 開業優惠(至31/7)


優惠1
2022年6月10日至6月13日 | 到西洋菜街MX分店,惠顧堂食、外賣、或 手機點餐外賣自取,即享全日8折!

優惠2
2022年6月14日至7月31日 | 打開Eatizen app,到西洋菜街MX/ 旺角東站MX,即開即用四市優惠券!

旺角西洋菜街MX:九龍旺角西洋菜南街51號友誠商業大廈地庫全層(旺角港鐵站E2出口)
旺角東站MX:九龍港鐵旺角東站MKK 26號舖

條款及細則:
• 優惠不適用於第三方外送平台
• 優惠不可同時使用
• Eatizen四市優惠券之詳情及條款,請到App內參閱