Jul 24, 2022

紅十字會輸血服務中心:成功捐血 送「牛仔保溫袋」(25-27/7)


由2022年7月25至27號,嚟到捐血站或捐血車成功捐血,都可以獲得「牛仔保溫袋」一個。紀念品數量有限、送完即止。