Jul 6, 2022

天星小輪:免費乘船日(7/7)


7月7日係教主盧瀚霆27歲生日,為慶祝教主生日,一眾神徒於當日請大家免費搭尖沙咀往來中環既天星小輪!

6月27日至7月10日期間,碼頭位置及船內都有唔同既主題佈置。