Jul 27, 2022

機動恐龍 @佐敦谷公園/元朗公共圖書館戶外空間


而家去佐敦谷公園(九龍觀塘新清水灣道71號)同元朗公共圖書館出面嘅戶外空間(新界元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓)就可以睇到1比1原大嘅機動恐龍,隻恐龍仲識發聲同郁㗎。呢兩隻博物館級嘅機動恐龍,結合先進嘅機械科技同古生物學家嘅豐富知識監製而成,準確度及像真度極高。兩隻恐龍會留到八月尾。

到元朗公共圖書館外面同機動劍龍打完卡,記住入埋去參加裏面嘅活動呀。兒童圖書館除咗有精選嘅恐龍嘅圖書之外,仲特別布置咗個好可愛嘅恐龍基地,小朋友而家仲可以加入恐龍蛋搜索隊,搵吓圖書館收埋咗幾多隻恐龍蛋,更隨時拎到紀念品!