Jul 11, 2022

港鐵 MTR:粉嶺/大圍站「車尾上車即時賞」快閃活動(周一至五、至29/7)

資料來源:am730

由7月11日開始,連續3個星期,周一至五早上繁忙時間,粉嶺站及大圍站推出「車尾上車即時賞」快閃活動,乘客到往金鐘方向月台的車尾位置上車,有機會每次賺取300分MTR Mobile積分。