Jul 23, 2022

Pepper Lunch:惠顧鐵板料理加配百事汽水 免費升級大杯裝(至31/8)


由即日起至2022年8月31日,只要嚟Pepper Lunch分店*惠顧任何鐵板料理加配百事系列汽水,即免費升級至22oz!

*東薈城(大食代)、大本型(大食代)、MOKO新世紀廣場(大食代)、奧海城二期(大食代)、新港中心(大食代)、恆豐中心(大食代)、屯門市廣場、置富都會及麗閣商場分店除外