Aug 4, 2022

Jollibee:堅尼地城店 開幕優惠(5/8)


當日首20名惠顧滿$100或以上嘅顧客將會獲得限量版 𝗝𝗼𝗹𝗹𝗶𝗯𝗲𝗲 公仔乙個!*

堅尼地城士美菲路51號聯安新樓地下A-B鋪 (港鐵堅尼地城站C出口)

8月5日11:00am

*換領禮品數量有限,先到先得,換完即止。