Sep 4, 2022

7-Eleven:新品推介 「角落小夥伴」精品


- 角落小夥伴毛巾連軟糖(3款)($49.5/件)
- 角落小夥伴索繩袋連軟糖(5款)($38.5/件)
- 角落小夥伴雙層玻璃杯連軟糖(5款)($59/件)
-- 角落小夥伴儲物盒連便條紙和軟糖(2款)($49/件)