Nov 5, 2022

KMB 九巴:免費乘車日 - 1號及108號路線(6/11)/ 沙田馬場路線 即日回程 回贈$10(6/11-26/2)


為答謝全港市民對《飯戲攻心》嘅支持,《飯戲攻心》仝人破天荒同九巴搞咗個免費乘車日,全港市民喺11月6號(星期日),全日免費無限次乘搭九巴1號及108號路線。

- 1號路線:尖沙咀碼頭 <-> 竹園邨
- 108號路線:啟業 <-> 寶馬山