Feb 20, 2023

Minute Maid:免費試飲 白提梳打/蘋果梳打


由即日起至3月5日,Minute Maid試飲車將會遊走全港唔同地區,派發白提梳打及蘋果梳打試飲。

20/2 (12:00-18:00) 觀塘駿業街
21/2 (12:00-18:00) 大埔達運道
22/2 (12:00-14:00) 鰂魚涌英皇道;(15:00-18:00) 銅鑼灣駱克道
23/2 (12:00-18:00) 荔枝角長沙灣道
24/2 (12:00-18:00) 旺角西洋菜南街
25/2 (12:00-18:00) 尖沙咀海防道
26/2 (12:00-18:00) 旺角西洋菜南街
27/2 (12:00-18:00) 荃灣眾安街
28/2 (12:00-18:00) 沙田排頭圍
1/3 (12:00-18:00) 觀塘駿業街
2/3 (12:00-18:00) 尖沙咀海防道
3/3 (12:00-18:00) 銅鑼灣駱克道
4/3 (12:00-18:00) 旺角西洋菜南街
5/3 (12:00-18:00) 中環碼頭

*派發地點及時間可能因應天氣狀況作出變動