Apr 29, 2023

yuu App:最新版本 加入yuu積分到期日


yuu App現已睇到有無yuu積分即將到期,同埋幾多分幾時到期!跟住以下步驟就睇到!

1. 更新yuu App至最新版本
2. 打開yuu App
3. 點擊左上方積分餘額
4. 點擊「積分概要」
5. 查看積分資訊

教學影片:https://youtu.be/S-A5IEu4NpA

積分有效期為3年,yuu會喺每年8月31日將已經賺取3年而未有使用嘅積分注銷。