May 12, 2023

麥當勞App:母親節限定 甜品套餐 $15(13-14/5)


麥當勞App母親節限定甜品套餐(5月13日至5月14日)

【母親節限定】$15 DIY至Sweet甜品套餐(包括一杯新地及一個蘋果批)

可選士多啤梨新地 或 朱古力新地

(早上11時 – 午夜12時)