May 8, 2023

紅十字會輸血服務中心:成功捐血 送維他命C咀嚼片(9-14/5)


由 2023年5月9至14日,喺捐血站或捐血車成功捐血,即可獲贈維他命C咀嚼片一樽,數量有限,送完即止。