May 19, 2023

Enchanteur:免費派發試用裝(20-21/5)


5月Enchanteur將會喺全港免費派發3萬份80ml沐浴露試用裝,當中包括Romantic浪漫花香沐浴露、Charming魅力花香沐浴露同Delightful緻逸花香沐浴露,派發地點覆蓋全港多個商場、行人熱點、大學、仲有各大零售商!

5月20至21日會喺AIA Vitality 公園附近位置派發試用裝同特別小禮品

日期:20 - 21/5
時間:1200-2000
地點:AIA Vitality 公園附近位置