May 22, 2023

Nescafé:免費試飲 @觀塘(至24/5)


由22/5-24/5,Nescafé會喺振萬廣場地下大堂免費派發試飲咖啡(原味/榛子味)。

日期:22-24/5/2023
時間:10:00-15:00
地點:觀塘榮業街2號振萬廣場地下大堂

每日派發數量有限,先到先得,送完即止