Dec 7, 2023

堅信號:指定分店 大派「宇宙清爽梳打」+ 優惠券(8/12)

 
12月8日,堅信號聯乘「閣樓釀造」,喺青衣、深水埗同灣仔分店大派*「宇宙清爽梳打」+堅信號優惠券!

推廣日期: 2023 年 12 月 8 日

派發分店:
- 青衣店:11:00
- 深水埗店:15:00
- 灣仔店:18:00

活動內容:讚好或追蹤堅信號閣樓釀造 Facebook 或 Instagram 社交媒體平台,即可免費獲得「宇宙清爽梳打」(1罐)及價值$20 堅信號優惠券