Feb 13, 2024

無印良品 MUJI:利是封回收計劃


無印良品今年與Mil Mill 喵坊合作,於各店舖(無印良品利舞臺、MUJI to GO 香港站及青衣站、澳門威尼斯人店舖除外)增設利是封回收箱。