Mar 7, 2024

百樂酒店:自助餐及下午茶 低至6折(至2/4)


「讚好」香港百樂酒店Facebook專頁,並出示上圖,於Park café惠顧自助餐或下午茶可享低至6折優惠。優惠有效期至2024年4月2日。

訂座:bit.ly/48tOgNv

- 自助午餐 (一至五) – 7折優惠;(六至日及公眾假期) – 75折優惠
- 下午茶 (星期一至日) – 8折優惠
- 自助晚餐 (星期一至四) – 6折優惠;(五至日、公眾假期及前夕) – 65折優惠

查詢/訂座:
📞 (852) 2731 2168
💬 WhatsApp bit.ly/Park-cafe
🌐 bit.ly/48tOgNv