May 31, 2024

黃妍請你食 Dreyer's 迷你雪糕批(1-2/6)


今個週末黃妍會喺尖沙咀同銅鑼灣請你哋食雪糕。

到時只要前往指定地點完成簡單步驟,即可免費獲贈 @dreyershongkong 迷你雪糕批。

- 數量有限 送完即止
- 主辦單位可能會因應當時天氣而取消活動或更改活動位置
- 確實位置及最新消息請留意黃妍IG Story