Jun 25, 2024

百佳超級市場最新優惠(25/6)由即日起至7月14日,易賞錢會員只要拎住屈臣氏收據飛尾*,嚟百佳旗下門市購物滿$100即享95折^!同樣,只要拎住百佳收據飛尾*去屈臣氏門市購物都可以享有95折!

詳情:https://bit.ly/3KSqe4d

*只限24/6-7/7/2024所發出之百佳/屈臣氏門市收據飛尾
^單一發票最高可享優惠折扣$50