Jun 23, 2024

Dr. Kong:指定涼鞋 $199 / 指定幼兒背囊 $99


由即日起,嚟門市購買指定涼鞋款,一口價$199。如買滿$1,000即額外再減$100!

*數量有限,售完即止。
*如有疑問,請向職員查詢。
*優惠受條款及細則約束,Dr. Kong 將保留最終任何決定權。Dr. Kong推出快閃優惠!由即日起幼兒背囊指定款式只需 $99 (原價$299) 。