Jul 20, 2022

沙嗲王:會員限定 惠顧每滿$20 送$4消費券(至19/8)


只要下載沙嗲王app成為會員(首次登記即可獲享$5優惠券),不論堂食定外賣,惠顧每滿$20即時派$4消費券俾你下次再嚟食過,$40派$8,食夠$500派$100,如此類推,食得多派得多!

推廣優惠期由即日至8月19日

下載會員App盡取優惠:bit.ly/sataykingapp
即享迎新$5現金券

條款及細則:
1. 惠顧不足港幣$20的倍數將不作計算
2. 結賬時出示會員App以兌換沙嗲王電子消費券
3. 堂食及外賣均可使用沙嗲王消費券,但不適用於第三方外賣平台
4. 沙嗲王消費券不能轉售或轉贈予他人
5. 如有任何爭議,沙嗲王保留最終決定權