Nov 26, 2022

榮華:迷你糕點系列 $29/盒(至25/12)


榮華期間限定迷你糕點系列,包括椰汁年糕、蔗汁年糕、桂花年糕、臘味芋頭糕同臘味蘿蔔糕將會發售至12月25日為止。

試食價$29/盒(標準價$45/盒)