Dec 20, 2022

譚仔雲南米線:+$10換購「譚仔話•譚仔畫」2023年座檯月曆 內附超過$220餐飲優惠券


由即日起,凡以堂食或外賣自取方式惠顧任何食品或飲品,即可加$10換購2023年座檯月曆一個(數量有限,換完即止),每個月份都係由唔同插畫師將「譚仔話」轉化成為「譚仔畫」,仲有總值超過$220嘅餐飲優惠券!

座檯月曆嘅所有收益將不扣除成本全數撥捐 協康會| Heep Hong Society,為有特殊需要(SEN)嘅小朋友、青年同其家庭提供支援服務。