Dec 12, 2022

美心西餅:迷你卷蛋 $17/條(至15/12)


由即日起至12月15日,朝早11點後到美心西餅就可以用現金價$17(原價$20)買到迷你卷蛋 (原味) 一條!

*圖片只供參考
*優惠受條款及細則約束