Dec 8, 2022

堅信號上海生煎皇:生煎包節(至21/12)


- 優惠一:凡消費滿$120減$12,like同follow 堅信號上海生煎皇 facebook或instagram*^即減$12!

- 優惠2: $12生煎小食組合 4選1^
包括:生煎包1隻 配
A. 麻辣青瓜
B. 涼拌青瓜 
C. 上海醬蘿蔔 
D. 紅油韭菜豬肉餃 

- 優惠3: 堅‧秘密暗號^
只要講出正確優惠暗號,即可以$12賞味價享堅信號生煎包 (2隻)。
靜靜雞話你知個暗號係: 堅信號12歲生日快樂

*只適用於星期一至五上午11時-下午5時 (星期六及日除外)。

^活動詳情及細則: https://forms.gle/nyh5XLNTab7in5qz9

優惠期由12月8日至21日,供應量有限!