Feb 21, 2023

大家樂:會員限定 惠顧晚市滿$50兩次 下餐即減$8(至12/3)


由即日至3月12日,Club 100會員喺一星期內(星期一至星期日)於晚市(下午5時後)惠顧2次$50以上,就可以獲得$8電子優惠券於下次晚市使用(核對後以會員電子優惠券方式,於每週第3-5個工作日內派發到合資格會員的會員帳戶內)。

優惠受條款及細則約束,每星期每位會員限獲1張$8電子優惠券。