Feb 19, 2023

Pizza Hut:惠顧滿$30 即賞$30現金折扣券


到Pizza Hut每惠顧滿$30即賞你$30現金折扣券,惠顧$60即賞$60現金折扣券!

下次食滿$180即可用一張,滿$360可用兩張,如此類推!

會員喺網上/App登入帳戶後落單都會收到電子Coupon。

*數量有限,送完即止
*優惠受條款及細則約束