Aug 25, 2023

香港航空:航點新推 機票大放送(26-27/8)


為慶祝今年香港航空推出嘅四大新航點,會喺銅鑼灣Fashion Walk舉辦「航點新推·機票大放送」活動。8月25號係開幕儀式,26同27號會開放活動俾公眾參與!活動會由商場地下中庭至百德新街戶外位置分成四大重點區域。

Zone A:巨型夾公仔機
Zone B:百德新街打卡大道
Zone C:小小機組人員扮裝間
Zone D:巨型扭蛋機

地點:銅鑼灣Fashion Walk中庭位置
開幕典禮:25/8
夾機票活動:26/8 (11am - 9pm) & 27/8 (11am - 8pm)
派籌時間:26/8 (9am) & 27/8 (9am)
活動受有關條款及細則約束:https://tinyurl.com/HKAticketgrabberTCfinal

活動嘅重頭戲係透過巨型夾公仔遊戲派發$0*機票。流程如下:
1. 26/8 或 27/8 朝早親自排隊攞籌
2. 揀選心儀航點
3. 攞完籌記住按指定時間返嚟活動現場,逾時不候
4. 正式夾機票公仔!
5. 夾完(無論夾唔夾到)都可以得到機票換領信!

*機票已包含20kg寄艙行李,並不包括稅款及附加費。所有免費機票均由香港國際機場「飛遇世界鉅賞 」活動送出。

所有號碼籌都會係8/26 & 8/27 9:00am派發,先到先得。參加者必須親身到銅鑼灣Fashion Walk地下中庭排隊 及年滿12歲或以上,否則有機會被取消資格。

今次活動連同網上打卡大賽會送出一千張前往18個熱門航點嘅單人來回$0*機票。

一定要係金鵬俱樂部(FWC)會員先可以玩遊戲贏機票!
申請:http://bit.ly/FWCregistration

上網註冊後將會收到電郵通知會員號碼。
*請準備好旅行證件號碼及提供有效電子郵件作登記用途。

已經係金鵬俱樂部(FWC)會員,請準備好會員號碼同旅行證件號碼。

FWC會員可以喺香港航空網站登入帳戶並查看會員號碼。如果會員帳戶入面既個人資料需要修改或有其他問題, 可以電郵到ffp@hnair.com 查詢。

*進行夾機票活動時,請提供有效電子郵件作獎品登記用途·