Aug 11, 2023

Esso:免費雪糕 + 消暑小禮物(12-13/8、19-20/8)


連續 2 個星期六、日 (8月12 - 13日 及 8月19 - 20日) 下午2-5點,多位Esso Supreme特派員將現身油站大派Esso Supreme驚喜!

Mina Yeung 楊慧敏、Eelyn Chan 陳伊霖、Lok Man 樂民將會化身Esso Supreme特派員快閃指定油站,準備咗免費軟雪糕同大家FUN享!只要出示Like咗Esso Facebook專頁,除咗有得拎免費雪糕,Esso Supreme特派員仲會送你消暑小禮物!

- 8月12日 (星期六): 何文田站 & 屯門海華路站
- 8月13日 (星期日): 何文田站 & 交通廣場站
- 8月19日 (星期六): 沙田圓洲角站 & 屯門藍地站
- 8月20日 (星期日): 馬鞍山站 & 屯門藍地站