Sep 22, 2023

Appolo:Magic Cone / Pari Cone $50/6件(至24/9)


由即日起至9月24日,優惠期間Magic Cone 系列同Pari Cone HK$50/6件,再配精美冰袋(套裝)。

*以上優惠不適用於尖沙咀、旺角、將軍澳連理街、紅磡及部份分店。詳情需以個別店內宣傳品所示之資料為準。