Sep 14, 2023

一粥麵:外賣加餸 超抵價 原隻鹽水鴨


一粥麵全新登場鹽水鴨,原隻外賣限定價$68,半隻$48!

晏晝3點開始供應,數量有限售完即止!

*此產品不適用於香港站、機場及屯門醫院

手機點餐:https://bit.ly/2RrESaq