Dec 13, 2023

八達通 App:快閃現金券(6/12、13/12)


逢星期三,「好賞嘟」會員喺中午12點打開八達通 App,入「好賞嘟」撳走快閃現金券!張張現金券都無最低消費要求!

撳走快閃現金券:
1️⃣ 打開八達通App,參加「好賞嘟」
2️⃣ 開撳前,預先加入你心水及派發現金券嘅商戶
3️⃣ 逢星期三於開撳時間入「好賞嘟」 撳走快閃現金券
4️⃣ 喺「好賞嘟」 頁面右上角嘅禮物盒就可以搵返下載咗嘅現金券
5️⃣ 記住現金券到手後兩星期內去用!

數量有限!