Jan 30, 2024

Starbuck:循環再用杯計劃 $2折扣優惠

 
到以下指定分店掃描二維碼並簡單登記即可借用「循環再用杯」,每杯飲品更可享$2折扣優惠*。除咗借杯,全線分店仲有自帶隨行杯$4折扣優惠*!

香港
香港大學 | 太古廣場128號舖 | 交易廣場 | 歷山大厦 | 怡和大廈 | 嘉里中心 | 豐盛創建大廈 | 萬宜大廈 | 花園道三號| 國際金融中心商場 | 港鐵香港站 | 港鐵中環站 | 長江中心 | 香港中華總商會 | 堅道51號

九龍
浸會大學 | APM | 美心集團中心 | 啟德 Airside | 中國建設銀行中心 | 創紀之城一期

新界
香港科技大學 | 香港科學園 | 東薈城 | 圍方