Feb 28, 2024

吉野家:會員限定 2+9會員積分企劃(29/2)


吉野家推出2月29日(一日限定): 2+9會員兌換獎賞企劃!會員只需要用2積分就可以換領到一杯凍新鮮檸檬茶 (原價: 10積分) ,9積分就可以換領到吉邊定食限定 - 穀飼肥牛(1份) (原價: 15積分) !

積分企劃優惠高達3折,係吉野家APP獎賞區就可以兌換優惠券!