Feb 26, 2024

吉野家:會員限定 迷你野菜煎雞丼配日本茶 $8.8(27/2)


只要2月27日準時早上11點起,會員透過吉野家APP「快閃搶」頁面內就可以激搶 $8.8 迷你野菜煎雞丼配日本茶(原價$33),限量8,888份。

以上優惠數量有限,先到先得!

*開搶時間:2024年2月27日早上11點

*只限指定分店供應 | 圖片只供參考 | 優惠受條款及細則約束