Feb 15, 2024

大家樂:晚市限定 高湯燕麥米菜飯


「高湯燕麥米菜飯」3款小菜配搭
金黃酥脆 -「醇香酥排」
酸甜微辣 -「左宗棠雞球」
甘甜回味 -「陳皮醬油鴨腿」

晚市限定