Apr 30, 2024

奧海城 / 屯門市廣場 / 荃新天地: 5.1狂歡節 指定身份證數字 免費換領豐富獎賞(1-5/5)


有效旅遊證件或身份證出包含「1」、「2」、「3」、「4」或「5」其中一個數字,就可以於5月1日至5日期間喺屯門市廣場、奧海城或荃新天地憑任何即日電子消費單換領豐富獎賞!每日都有唔同獎賞,即睇豐富禮物內容。

狂歡節精選獎賞:

5月1日|包場睇《九龍城寨之圍城》兼送HK$100美食S現金券一張
5月2日|請食米芝蓮或其他特式美饌,包括︰添好運叉燒包連冷泡茶、書湘門第攸縣香乾炒肉及PizzaExpress北京填鴨薄餅等
5月3日|HK$50購物S現金券一張
5月4日|HK$50美食S現金券一張
5月5日|NAMCO / 美國冒險樂園HK$50遊戲代幣

5.1消費賞:

喺活動期間,大家以電子貨幣消費滿HK$510或以上,即可換領HK$100 S現金券!