May 9, 2024

7-Eleven:+$1換購嘉頓格仔手提袋(至4/6)


買任何嘉頓麵包或蛋糕滿$25或以上,加$1就可以立即換購嘉頓格仔手提袋 1件^!

^優惠有效期由2024年5月8日至6月4日。部分貨品只限於指定店舖提供。貨品及贈品數量有限,售/送/換完即止。以單一交易計算,每單交易只限換購1件,價錢已包括膠袋收費如有爭議,所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜,7-Eleven將保留最終之決定權。