Sep 25, 2022

香港遠足挑戰 成功完成5個站點 送精美紀念品(至31/12)


香港遠足挑戰於郊野公園有25個靚景打卡位站點,簡單登記後用手機係站點成功打卡,會收集到同香港有關嘅物種電子獎章。每個站點嘅獎章都獨一無二,仲有打卡相框畀你影相開心share!

由今日開始到12月31日,成功完成5個或更多站點,可領取精美紀念品!以團體名義參加,仲有機會得到團體大獎!

香港遠足挑戰旅程:www.hikingchallenge.hk