Sep 1, 2023

Appolo:指定雪條/甜筒 $55/8件(至3/9)


指定雪條優惠配搭,包括兩款2色甜筒-(雲呢拿/芒果,雲呢拿/朱古力);脆皮雪條系列 - 黑金剛同奇脆批(香芋);梳打系列 - 梳打蜜瓜條同梳打雲呢拿條(65ml)。

即日起至9月3日,優惠期間HK$55/8件,再配精美冰袋(套裝)。各色雪條同甜筒自由揀!

*優惠不適用於尖沙咀、旺角、紅磡、將軍澳連理街及部份分店,詳情需以個別店內宣傳品所示之資料為準。