Oct 29, 2023

老虎堂:波霸/珍珠厚鮮奶布丁 減$5(30/10-1/11)


30/10~01/11,優惠活動三日

一杯原價$37,而家只要$32

買一杯就即刻省5元!

香港老虎堂全門市都有呢個特價優惠