Oct 21, 2023

PayMe:Pizza Hut 快閃優惠券(至15/11)


即日起至11月15日,只要先係PayMe App領取Pizza Hut快閃優惠券,畀錢時用PayMe就可享以下優惠:
- 買滿$80,即減$8
- 買滿$250,即減$25
- 買滿$400,即減$40

優惠券數量有限,搶完即止。